Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euros en, tenzij anders vermeld exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen en heffingen welke van overheidswege ter zake van producten en/of het vervoer daarvan worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen de kosten van verpakking en verzending ten laste van de afnemer.

Garantie
Mocht uw CoinCounter binnen 3 maanden, na normaal gebruik, stuk zijn kunt u deze voldoende gefrankeerd opsturen naar Haburo Postbus 70409, 1007 KK Amsterdam. U ontvangt dan een nieuwe.

Vragen/klachten
Mocht u vragen of klachten hebben over de door u aangekochte CoinCounter dan verzoeken wij u om ons hierover per e-mail info@coincounter.cc te berichten. U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, bericht. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (www.thuiswinkel.org) kan bemiddelen bij klachten die niet in onderling overleg kunnen worden verholpen.

Niet goed, geld terug:
Als klant bent u gerechtigd, binnen 8 dagen na levering, de bestelling aan Haburo retour te sturen, mits ongebruikt, voorzien van de orginele verpakking en voldoende gefrankeerd. Haburo behoudt zich het recht voor om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd. De retouren dienen gestuurd te worden naar:

Haburo, Postbus 70409, 1007 KK Amsterdam.